Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenie pt. Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020

 

Zapraszamy osoby, które planują złożyć do LGD - Przyjazne Mazowsze wniosek o przyznanie pomocy w zakresie podjęcia działalności gospodarczej (tzw. premie) na szkolenie online. Szkolenie jest adresowane do osób zamieszkujących obszar LGD - Przyjazne Mazowsze (powiat płoński z wyłączeniem Miasta Płońsk). Szczegóły na plakacie.

Czytaj więcej...

Wręczono nagrody w konkursie fotograficznym pt. „POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE”

W dniu 1 grudnia 2021 r. zostały wręczone nagrody laureatom konkursu fotograficznego pt. „POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE”
zorganizowanego przez LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów

5 logotypów do KSOW ze stopką

 

Publikacja w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim została opracowana  w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu fotograficznego pt. "POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE"

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje, że konkurs fotograficzny pt. „POWIAT PŁOŃSKI W OBIEKTYWIE” został rozstrzygnięty!

Czytaj więcej...

„Gdybyśmy wiedzieli jak dobroczynną rolę odgrywają kiszonki w naszym organizmie stałyby się one codziennym elementem naszego menu”

 

W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE - KISZONKI WARZYWNE. Organizatorami byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku. Uczestników przywitali przedstawiciele organizatorów tj.: Pan Jarosław Grabowski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Płońsk,

Czytaj więcej...

Zaproszenie na szkolenie MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE - KISZONKI WARZYWNE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział "Poświętne" w Płońsku serdecznie zapraszają na szkolenie MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE - KISZONKI WARZYWNE, które odbędzie się 16 listopada 2021r. w godz. 10.00-15.00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR Oddział Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dot. projektu programu współpracy powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu Płońskiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu płońskiego do konsultacji dot. projektu programu współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Czytaj więcej...

Wręczenie Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze – III edycja

W dniu wczorajszym 27 października 2021 r. podczas posiedzenia Rady Powiatu Płońskiego przedstawicielki LGD - Przyjazne Mazowsze Prezes Zarządu Danuta Kucińska oraz Zastępca Prezesa Zarządu Agnieszka Matoblewska wręczyły Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze, przyznane wnioskodawcom przez Kapitułę w III edycji. Nagrodzeni otrzymali również  dyplomy gratulacyjne ze strony Starosty Powiatu Płońskiego Elżbiety Wiśniewskiej, Wicestarosty Krzysztofa Wrzesińskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Żelasko. Gratulujemy przyznanych certyfikatów. Produkty lokalne są wyróżnikiem naszego regionu i jego wizytówką, warto je promować i wspierać. 

Czytaj więcej...

Inclusion Leader – podsumowanie projektu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

loga slogan

 

Inspiracją do napisania projektu Inclusion-Leader była postać Stefana Czarnowskiego, wybitnego polskiego socjologa pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, jego dzieło jest naszym zasobem i drogowskazem. Realizując projekt chcieliśmy zidentyfikować i pokazać innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane przez LGD na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Ponad 2 MLN ZŁ DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE GMIN, STOWARZYSZEŃ ORAZ NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dodatkowe środki unijne pochodzące z przedłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, po konsultacjach i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze przeznaczymy na:

- 1 050 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej -  premie 70 tys. zł

- 1 260 000 zł na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Nabory wniosków w połowie stycznia 2022 roku!

Czytaj więcej...

Spotkanie sieciujące Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD-PM

W dniu 20 października br. odbyło się spotkanie sieciujące Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu płońskiego pt. „Produkt lokalny na miarę XXI wieku”. Organizatorem była Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku.

Czytaj więcej...

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - III edycja

W dniu 07.10.2021 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 

Czytaj więcej...

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową

kadencjęW dniu 16 września 2021 r. w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbyło się sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne dotyczące propozycji uzupełnień
w kryteriach wyboru operacji, które odbędzie się w dniu 16 września 2021 r. o godz. 15.30
w Centrum Konferencyjno-Edukacyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Badanie dot. współpracy biznesu z podmiotami ekonomii społecznej

Do 20 września z inicjatywy i na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) realizowane jest badanie dotyczące współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego. 

Celem badania są:

identyfikacja możliwych obszarów współpracy sektora prywatnego z ekonomią społeczną z terenu województwa

wielowymiarowa ocena obecnego stanu tej relacji, zakresu, formy i skali współpracy, jak również leżących u jej podstaw motywacji do zaangażowania obu stron.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność