Najnowsze

Wyróżnione

Konsultacje społeczne z przedstawicielami samorządów lokalnych

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze dotyczące wykorzystania dodatkowych środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do dyspozycji mamy 565 000 EURO co przy przeliczeniu po 4 EURO daje kwotę 2 260 000 zł.

Czytaj więcej...

Projekt LGD-Przyjazne Mazowsze pt. Inclusion Leadera wybrany w konkursie KSOW

5 logotypów do KSOW bez stopki 1

Ponad 60 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze na projekt pt. Inclusion Leader, który został wybrany w konkursie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich!

Czytaj więcej...

Konsultacje Społeczne

Możemy ubiegać się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców!!!

Zapraszamy potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze do konsultacji projektu wykorzystania dodatkowych środków i zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Czytaj więcej...

Premie – wnioski zostały ocenione

 

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się online posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom: rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem.

Czytaj więcej...

30 lat LEADERa

30 lat LEADERa w kontekście długoterminowej wizji obszarów wiejskich, efekty są widoczne w całej UE. Niewielkie środki a tysiące nowych i rozwijających się firm, nowa infrastruktura kulturalna, sportowa, turystyczna, inicjatywy lokalne, partnerstwa i współdziałanie między sektorami, współpraca regionalna i międzynarodowa i wiele innych przedsięwzięć wartych uwagi.

Czytaj więcej...

Nabory w 2021 zakończone

Szanowni Państwo,    

 

zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie od 25.02.- 11.03.2021 r. Kwota dofinansowania (premia) to 70 000 zł. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 1 660 902,68 zł. 

Czytaj więcej...

Zapisz się do akcji Masz Głos!

 

 
Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021. Akcja jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk.

Czytaj więcej...

Relacja ze szkolenia online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 18 lutego 2021 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie online pt.„Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’. Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Powstaje ogólnopolska Baza Danych Organizacji Wiejskich

 

Zachęcamy do udziału w tworzeniu ogólnopolskiej Bazy Danych Organizacji Wiejskich.

Baza Danych Organizacji Wiejskich to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” , którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...

Poradnik dla Wnioskodawców - podejmowanie działalności gospodarczej

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytaj więcej...

LGD zmieniają polską wieś

 

 
Poprzyj starania LGD o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r. Więcej na www.pslgd.pl

Czytaj więcej...

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Zachęcamy do zapoznania się z lekturą Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich, w którym przedstawiane są bieżące REGULACJE – REKOMENDACJE – AKCJE, łagodzące skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Czytaj więcej...

POPRZYJ NASZĄ PETYCJĘ

 

Szanowni Państwo, mieszkańcy gmin powiatu płońskiego, jeżeli chcecie abyśmy w nowym okresie programowania mogli dalej wspierać firmy, gminy i stowarzyszenia to koniecznie weźcie udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i poprzyjcie nasze starania o zwiększenie pieniędzy na podejście LEADER.  

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność