Najnowsze

Wyróżnione

Złożyliśmy wniosek o wybór LSR na lata 2023-2027

W dniu 7 czerwca 2023 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Ubiegamy się o ponad 9 mln zł na realizację inwestycji i inicjatyw lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna do LGD Korona Północnego Krakowa

logotypy KSOW 2023 2

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli KGW z powiatu płońskiego do udziału w wizycie studyjnej

pn. „Poznajemy markę lokalną Spichlerz Koronny – wizyta studyjna”. Wyjazd został zorganizowany we współpracy z LGD- Korona Północnego Krakowa i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 36.700,00 zł

Czytaj więcej...

Z wizytą do LGD Korona Północnego Krakowa – mamy dofinansowanie

logotypy slogan

W dniu 7 czerwca 2023 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie operacji pn.: „Poznajemy markę lokalną Spichlerz Koronny – wizyta studyjna”.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków LGD-PM zatwierdziło Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz zmiany w Statucie Stowarzyszenia

W dniu 31 maja 2023 r. w „Sienkiewiczówce” w Płońsku odbyło się XXVI Walne Zebranie Członków LGD–Przyjazne Mazowsze. Po przedstawieniu przez panią Danutę Kucińską  i Agnieszkę Matoblewską nowej, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027  i Statutu Stowarzyszenia, członkowie jednogłośnie zatwierdzili zaprezentowane dokumenty.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne dotyczące nowej LSR na lata 2023-2027

Screenshot 2023 05 30 at 15.35.48

 

 

W dniu 31 maja 2023 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, uczestniczyli w nim mieszkańcy obszaru LGD-PM, Przedstawiciele Gmin, Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz członkowie Stowarzyszenia.  

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 31.03.-17.04.2023 r.

W dniu 16 maja 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 

Czytaj więcej...

Konsultacje nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Screenshot 2023 05 30 at 15.35.48

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,nad którą wspólnie z mieszkańcami  pracowaliśmy od maja 2022 r. dobiega końca. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. Ubiegamy się o pozyskanie środków (ok. 9 mln. zł) na realizację projektów.

Czytaj więcej...

Powstanie nowa infrastruktura publiczna na obszarze LGD – Przyjazne Mazowsze

LGD – Przyjazne Mazowsze przyznała 390 000 tysięcy złotych na realizację  nowych projektów z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W dniach od 31 marca do 17 kwietnia  2023 r. przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W okresie trwania naboru gminy z powiatu płońskiego złożyły 3 wnioski na rzecz rozwoju i budowy obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 97 500,00 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 390 000 zł. 

Czytaj więcej...

Rozwój kolejnych firm dzięki wsparciu LGD – Przyjazne Mazowsze

LGD – Przyjazne Mazowsze w dniach 31 marca do 17 kwietnia 2023 roku przeprowadziła nabór wniosków i przyznała kolejne środki finansowe na rozwój działalności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W okresie trwania naboru wpłynęło 11 wniosków. Limit w wysokości 881 274,88 zł, pozwolił na wybranie 9 projektów, które otrzymają dofinansowanie w formie refundacji. 

Czytaj więcej...

Zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonych w terminie 31.03. – 17.04.2023 r.

Informujemy, że zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: 

Czytaj więcej...

Konsultacje budżetu oraz harmonogramu działań nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

informujemy, że proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027,nad którą wspólnie z mieszkańcami  pracowaliśmy od maja 2022 r. dobiega końca. Razem wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. Ubiegamy się o pozyskanie środków (ok. 9 mln. zł) na realizację projektów.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 31.03.2023 – 17.04.2023 roku,

Czytaj więcej...

Komunikat dot. wezwania wnioskodawców do uzupełnień – data publikacji 19-04-2023

W dniu 17-04-2023 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zakończyła nabory wniosków  w następujących zakresach:

- Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza – wpłynęły  3 wnioski o przyznanie pomocy

- Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem – wpłynęło 11 wniosków o przyznanie pomocy 

Czytaj więcej...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Czytaj więcej...

Konsultacje dotyczące propozycji budżetu i harmonogramu działań do nowej LSR

 

W dniu 29 marca 2023 r. w biurze LGD- Przyjazne Mazowsze odbyło się spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami i Przedstawicielami Gmin z naszego obszaru działania, Starostwa Powiatowego w Płońsku  oraz członkami Rady Stowarzyszenia.  

Czytaj więcej...

Relacja ze szkolenia z zakresu rozwoju działalności gospodarczej

W dniu 27 marca 2023 r. Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zorganizowała spotkanie informacyjno – szkoleniowe na temat „Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

MazDniRol 24

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

ikonka

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

IKONKAAA

ikonka2019

IKONKA

 

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność