godziny pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

XIX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 28 października 2019 r.

Walne Zebranie członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 28 października 2019 r. W pierwszym terminie o godz. 16:30 na spotkanie przybyły 22 z 82 członków, co stanowiło 26,83 % ogółu (obecność wg załączonej listy obecności). Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17.00. W obradach uczestniczyło 23 uprawnionych członków.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konsultacji dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze oraz w Procedurach oceny i wyboru projektów grantowych – 28.10.2019 r.

 

 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych naborów w ramach projektów grantowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczenia grantów, uwag i potrzeb zgłaszanych przez grantobiorców, konsultacji społecznych oraz przeprowadzonych ankiet z organizacjami pozarządowymi, zaproponowano uproszczenia niektórych zapisów oraz ujednolicono treści  w procedurach i umowie.

Czytaj więcej...

MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE – DOBRE PRAKTYKI PSZCZELARSKIE

 

Co człowiek może dać pszczołom i dlaczego powinniśmy  je chronić tu i teraz? – to refleksja wynikająca ze szkolenia na temat dobrych praktyk pszczelarskich, które odbyło się 30 października 2019  r. w MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku. Organizatorami spotkania byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Koło Pszczelarzy w Płońsku.

Czytaj więcej...

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

Profesja CAZ sp. z o. o. zaprasza Grantobiorców do wzięcia udziału w projekcie: 

„Międzynarodowa współpraca się opłaca” 

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Czytaj więcej...

Udział LGD-Przyjazne Mazowsze w konferencji pt.: ,,Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycja w zasoby ludzkie w ramach środków publicznych”

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, w dniu 22 października 2019 r., wzięli udział w konferencji pt.: ,,Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycja w zasoby ludzkie w ramach środków publicznych”, która odbyła się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

XIX Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

 

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach, pozostałych z przeprowadzonych naborów a także z wniosków ewaluacji on-going.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - PRZYJAZNE MAZOWSZE

 

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszamy do konsultacji dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze, które wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach, pozostałych z przeprowadzonych naborów a także z wniosków ewaluacji on-going.

Czytaj więcej...

„Wsi spokojna- wsi wesoła”

 

„Wsi spokojna- wsi wesoła” to tytuł zadania realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla wsi” z Goławina w ramach projektu grantowego LGD-Przyjazne Mazowsze „Aktywna Wieś”. Otrzymana na ten cel kwota dofinansowania wynosiła 10 000 zł.

Czytaj więcej...

Wyróżniony za zasługi dla rozwoju turystyki na Mazowszu

Mateusz Odoliński ze Stowarzyszenia Nasz Czerwińsk nad Wisłą został wyróżniony dyplomem Marszałka Województwa Mazowieckiego za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji turystyki na Mazowszu. Zgłoszenia dokonała Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się podczas uroczystej Gali zorganizowanej w ramach XIII Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 25 września br. w Centrum Kultury Izabelin.
Gratulujemy!

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Niemczech

 

 

W dniach  9 - 12 września 2019 r. 20 osobowa grupa wyjechała do Niemiec w ramach operacji pn. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” realizowanej przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie oraz Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku na zaproszenie przedstawicieli partnerów z Niemiec. Projekt ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej przez Kreatywne Kobiety w Jońcu

„Ocalić od zapomnienia”, czyli przywracamy czasy świetności budynku wiejskiego w Soboklęszczu poprzez zwiększenie aktywizacji i integracji społeczności lokalnej" to tytuł projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu, które na ten cel otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.

Czytaj więcej...

LGD – Przyjazne Mazowsze na lokalnych imprezach

15 września 2019 r. w Szerominku, przy nowej Parafii pw. Św. Ojca Pio, odbyły się 

XIV Płońskie Gminne Dożynki Diecezji Płockiej i Ziemi Płońskiej.

 

Święto plonów w Gminie Płońsk rozpoczęła polowa Msza św. dziękczynna, której przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski.

Uroczystego powitania dokonał Gospodarz wydarzenia, wójt gminy Płońsk Aleksander Jarosławski, który zaprosił do symbolicznego stołu dożynkowego. W roli starostów dożynkowych w tym roku wystąpili młodzi mieszkańcy gminy Płońsk: Renata Drogosz i Dawid Traczyński.    

Czytaj więcej...

Partnerzy z Hiszpanii na obszarze LGD-Przyjazne Mazowsze

W dniu 15 września 2019r., w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt.„Co Wieś to inna pieśń”, na obszarze Lokalnej Grupy Działania-Przyjazne Mazowsze gościliśmy naszego partnera zagranicznego Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva z siedzibą w Bonares (Hiszpania).

Uczestnikami wizyty byli: Ignacio Caraballo - Marszałek Prowincji  Huelva, Miguel Ángel Curiel Reinoso - prezes Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva oraz burmistrz gminy Hinojos, Pilar Cendrero Araújo - zastepca dyrektora Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Mayte Jiménez Díaz - manager Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Ángela Olaya Camacho - specjalista do spraw komunikacji w Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, koordynatorka projektu.   

Czytaj więcej...

Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze przyznane

W dniu 10.09.2019 r. po raz pierwszy w siedmioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Agata Sosińska - Osiecka - Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny - Park Spółdzielczy w Płońsku, Pani Paulina Wasiak - MODR O/Poświętne, Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. Przyznano 12 Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze, które zostaną wręczone o godz. 10.30 podczas Konferencji nt. „Od pola do stołu – lokalnie i legalnie” zorganizowanej w ramach XIV Jesiennego Jarmarku „od pola do stołu” w dniu 15.09.2019 r. 

Czytaj więcej...

Inteligentne wioski –podsumowanie projektu

logotypy

"Smart village – Inteligentna wieś" to innowacyjna, unijna koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Dnia 4 września br. w Starostwie Powiatowym w Płońsku odbyło się  seminarium Lokalnej Grupy Działania- Przyjazne Mazowsze prezentujące bliżej tę tematykę.

Czytaj więcej...

Bo rodzina to podstawa razem z nią jest świetna zabawa! – Festyn w Krysku

 

Wyspa akcji i animacji

 

Festyn w Krysku, którego tematem przewodnim jest rodzina zapisał się na stałe wśród imprez organizowanych przez Gminę Naruszewo. W tym roku odbył się w sobotę, 24 sierpnia.  Pogoda dopisała i z pewnością była sprzymierzeńcem fantastycznej, rodzinnej atmosfery, pełnej radości, śmiechu i dobrego nastroju.  

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność