Najnowsze

Wyróżnione

Nowy komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

W związku z wirusem SARS-CoV-2 na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pojawiła się informacja dotycząca zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

Czytaj więcej...

Uwaga! Ważne i korzystne zmiany dla Beneficjentów dotyczące realizacji zobowiązań wynikających z umów

 

Przedstawiamy Państwu treść pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 5 maja 2020 r.dla Beneficjentów w ramach poddziałania 19.2 z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce,

Czytaj więcej...

Mamy dodatkowe środki unijne na działalność gospodarczą!

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze pozyskała dodatkowe środki unijne w kwocie 800 000 zł, dla mieszkańców naszego obszaru, obejmującego gminy: Baboszewo, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż i Miasto Raciąż!!!

Czytaj więcej...

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). 

Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Czytaj więcej...

Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych

 

Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w okresie epidemii COVID-19

Czytaj więcej...

Laboratorium Edukacji Lokalnej

Projekt Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Laboratorium Edukacji Lokalnej  został wybrany i otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w wysokości 115 tys zł. 

Czytaj więcej...

Moja sytuacja w czasie koronawirusa – weź udział w badaniu Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo, 

Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa zwraca się z prośbą o pomoc w badaniu i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Nasze życie: rodzinne, zawodowe, społeczne.

Czytaj więcej...

Wirtualny Targ Powiatu Płońskiego

 

Zachęcamy do skorzystania z inicjatywy pn. „Wirtualny Targ Powiatu Płońskiego”  uruchomionej przez Starostwo Powiatowe w Płońsku. Mogą Państwo zakupić od rolników, drobnych wytwórców, lokalnych producentów żywności z terenu powiatu płońskiego i okolic świeże produkty np. jaja, warzywa i owoce, wędliny lub nabiał.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Dodatkowe 800 000 zł dla LGD-PM na wdrażanie LSR i 400 000 zł  na projekty współpracy – zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
LGD-PM znalazła się wśród 16 grup z Mazowsza, które otrzymają dodatkowe fundusze na wdrażanie LSR (10%). Serdecznie zapraszamy na konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które wynikają z potrzeby przypisania  tych środków do odpowiednich celów i przedsięwzięć. Ponadto proponowane zmiany wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na promocję publikacji pt. "Co wieś to inna pieśń-to co nas wyróżnia i łączy"

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na promocję publikacji pt. „Co wieś to inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”, która odbędzie się 20 marca 2020 r. o godzinie  18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku (sala wielofunkcyjna).

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 07.01. – 20.01.2020 r.

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 

Czytaj więcej...

Warsztaty refleksyjne – podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

W dniu 20 lutego 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne wPłońskuodbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze  w roku 2019. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 20 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2019. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Celem spotkania jest identyfikacja i lepsze rozumienie osiąganych rezultatów oraz oszacowanie z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 07.01 – 20.01.2020 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność