Uwaga 19.10.2o ost

Najnowsze

Wyróżnione

Film „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”

 

Wszystkim nam zależy na zdrowej żywności, która pochodzi ze znanego źródła. Chcielibyśmy wiedzieć kto wytwarza lub przetwarza produkty, w jakich warunkach, jakimi metodami lub z jakich surowców. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw a więc bez pośredników miedzy rolnikiem a konsumentem stwarza takie warunki, to zdrowsze jedzenie dla nas i wyższy dochód dla rolnika. Współpraca między producentami zwiększa szanse zaistnienia na większym terenie i obniża koszty związane z promocją, dostawami i sprzedażą produktów. Dlatego warto podejmować współpracę.

Czytaj więcej...

Jak powstają zdrowe soki w ramach małego przetwórstwa owocowego?– relacja z wizyty w CDR w Radomiu

loga slogan KSOW

Jak powstają zdrowe soki w ramach małego przetwórstwa owocowego, jaka jest ich technologia produkcji? O tym dowiedzieli się uczestnicy wizyty studyjnej zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania-Przyjazne Mazowsze w dniu 4 października 2018r.

Czytaj więcej...

Odrestaurowano sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, gmina Raciąż

Gmina Raciąż, zrealizowała projekt pn.: „Przywrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż”, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk, w partnerstwie z Jednostką Strzelecką 1006 z Płońska, Szkołą Podstawową w Starym Gralewie,

Czytaj więcej...

Z wizytą w świętokrzyskim - udział w międzynarodowej konferencji Cooperation projects and rural development

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w dwudniowej międzynarodowej konferencji  pt. „Projekty współpracy a  rozwój obszarów wiejskich”, która odbyła się w dniach 19-22 września 2018 roku w Kielcach. W konferencji  zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD udział wzięło 115 osób z kilku krajów Unii Europejskiej m.in. z Polski, Rumunii, Portugalii, Finlandii, Litwy, Węgier, Słowenii.

Czytaj więcej...

Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika - Podsumowanie seminarium

loga slogan KSOW

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z  Biurem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała  seminarium pn.Partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne na rzecz przetwórstwa i marketingu produktów od rolnika, które odbyło się w dniu 25 września 2018 roku, w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Chętnych zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się  w dniu 4 października 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Wizyta studyjna kierowana jest do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza,
w tym min. 10 osób do 35 r.ż.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie od 23.07 do 6.08.2018 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie:

Czytaj więcej...

Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze realizuje projekt pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem operacji jest rozwój współpracy podmiotów w ramach klastra Bezpieczna Żywność, opartej na zidentyfikowanych potrzebach członków klastra prowadzącej do zwiększenia ich konkurencyjności, poprzez dostarczenie wiedzy i stworzenie możliwości poszukiwania wspólnych rozwiązań, podejmowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych jak również budowanie wspólnej marki.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 27 sierpnia 2018 r. – wyniki oceny wniosków

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 27 sierpnia 2018 r. – wyniki oceny wniosków

W dniu 27 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie Firma z pomysłem oraz Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza. Nabory wniosków odbyły się w dniach 23.07. – 06.08.2018 r.

Czytaj więcej...

Festyn Rodzinny w Krysku

W dniu 18 sierpnia 2018 roku Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze na zaproszenie Gminy Naruszewo uczestniczyła  po raz kolejny w Festynie Rodzinnym w Krysku.

Czytaj więcej...

Bezpłatne wizyty studyjne dla osób prowadzących działalność w zakresie turystki kulinarnej

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza osoby z terenu całej Polski: producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli szkół rolniczych/zawodowych branżowych, organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, przedstawicieli ODR oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów lokalnych i tradycyjnych do udziału w wizytach studyjnych po woj. podkarpackim oraz kujawsko – pomorskim w ramach operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków zakończony

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, zakresie:

Czytaj więcej...

Goście z Katalonii

W dniach 16 – 17 lipca 2018 roku LGD-Przyjazne Mazowsze gościła przedstawicieli  lokalnych grup działania z Katalonii. Pierwszego dnia, podczas spotkania w biurze, grupy zaprezentowały swoje obszary działania, główne cele i przedsięwzięcia oraz możliwy zakres współpracy.

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie
Firma z pomysłem

Czytaj więcej...

Nabory wniosków o przyznanie pomocy

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy

Data publikacji:  05.07.2018 r.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wnioskówo przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

  1. Rozwój przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem – wnioski można składać od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00
  2. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza– wnioski można składać od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00

Czytaj więcej...

Komunikat

 

Nabory wniosków dla przedsiębiorców już w lipcu

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy od  23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

Do naboru będą mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.

  • osoby fizyczne mające miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do CEIDG na obszarze LSR, a w przypadku braku takiego wpisu, miejsce zamieszkania na obszarze LSR;

  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

    Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność