Najnowsze

Wyróżnione

Spotkania z historią i kulturą średniowiecza

W upalny, wakacyjny weekend, 29-30 czerwca 2019 r. w ogrodach klasztornych Bazyliki NMP w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się druga edycja pikniku historycznego  pt. MOST Jagiełły – Czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza.  Został on zorganizowany przez STOWARZYSZENIE NASZ CZERWIŃSK NAD WISŁĄ we współpracy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Fundacją Rok Rzeki Wisły i Fundacją Dom Wisły, miejscową parafią oraz Urzędem Gminy Czerwińsk nad Wisłą, na pamiątkę przeprawy wojsk króla Władysława Jagiełły przez rzekę 29 czerwca 1410 roku.

Czytaj więcej...

Inteligentne wioski – to działa!

 Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają przedstawicieli instytucji i organizacji świadczących usługi na obszarach wiejskich do udziału  w Seminarium pt. Inteligentne wioski – nowe standardy w kulturze współpracy na wsi na rzecz zaspakajania lokalnych potrzeb i wyzwań.

 

Chcielibyśmy zaprezentować różnorodne innowacje społeczne i cyfrowe, które pojawiają się w całej Europie, aby ożywić usługi na obszarach wiejskich i promować wymianę doświadczeń między nimi.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania za rok 2018 z działalności LGD i wybrało Radę Stowarzyszenia na nową kadencję

 

We wtorek, 18 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2018. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2018.

Czytaj więcej...

Wizyta partnerów międzynarodowego projektu współpracy

 

W dniu 12 czerwca br. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze gościła przedstawicieli z Niemiec, którzy są partnerami ponadnarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (o akronimie WIEŚ) oraz Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - LGD,  które jest liderem projektu. Wśród zaproszonych gości z Niemiec byli Mathias Willenbockel i Jurgen Bodgahn (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa i Energii Saksonii – Anhalt), Sabina Wieter (pracownik Natur Park Dromling) i Bogumiła Jacksch (Burmistrz Oebisfelde).

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie pomocy ocenione pozytywnie

 

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020,

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze na Mazowieckich Dniach Rolnictwa

 pp

Już po raz XX Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w dniach 15-16 czerwca był organizatorem Mazowieckich Dni Rolnictwa. To największe targi rolnicze w regionie.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

 Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie od 06.05. – 20.05.2019 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020 w zakresie:

Czytaj więcej...

Nabór wniosków zakończony

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniu 20 maja 2019 r. zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej...

Baza konkursów grantowych

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do zapoznania się z aktualną bazą programów grantowych, gdzie znajdują się informacje o możliwości uzyskania wsparcia na inicjatywy w różnych zakresach np. sportowych, kulturalnych.

Czytaj więcej...

Startuj z Mazowsza

 

Konkurs organizowany przez Województwo Mazowieckie adresowany do startupów z Mazowsza! Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 60 tys. złotych, wyjazd na tygodniowy program akceleracyjny do Nevady oraz studia podyplomowe.

Czytaj więcej...

Komunikat dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą

 

Specjalna oferta LGD-PM na projekty współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie : 
- świadczenia usług turystycznych lub
- rozwijania rynków zbytu lub
- usług lokalnych. 

Czytaj więcej...

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - III edycja

W dniu 07.10.2021 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 


W kategorii Produkt certyfikat przyznano:

 1. - Pani Katarzynie Rólce z Płońska za fotografię artystyczną

 2. - Kołu Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” z Szapska za kluski przecieraki

 3. - Kołu Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” z Szapska za kiszkę ziemniaczaną

 4. - Panu Piotrowi Budziszewskiemu z Gospodarstwa pasiecznego Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za miody naturalne północnego Mazowsza

 5. - Pani Katarzynie Rólce z Płońska za rękodzielnictwo (ozdabianie bombek i jajek ze styropianu)

W kategorii Usługa certyfikat przyznano:

 1. - Pani Joannie Wlizło z Tulette Osada Rękodzieła artystycznego Joanna Wlizło z Pątek za warsztaty rękodzieła artystycznego Tulette

 2. - Panu Piotrowi Dutkiewiczowi z firmy Everal Piotr Dutkiewicz z Błędowa za bazę pontonową Everal

 3. - Panu Piotrowi Budziszewskiemu z Gospodarstwa pasiecznego Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za pokazy edukacyjno-terapeutyczne o tematyce pszczelarskiej

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano:

 1. - Pani Katarzynie Rólce z Płońska za prowadzenie plenerów malarskich w powiecie płońskim 

  - Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminie Miasto Raciąż i Gminie Raciąż za wspólną inicjatywę Jarmark Raciąski

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległych od tego obszaru do 50 km takich jak: warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM. 

 

Każdy, kto otrzyma Certyfikat ma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze. Certyfikat uprawnia również dooznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki, umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach i inicjatywach w materiałach promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących, korzystania z działań i promocyjnych prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania -Przyjazne Mazowsze. 

 

Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne.

 

O terminie wręczenia certyfikatów poinformujemy w najbliższym czasie.

 


 

 

elem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

 

Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.

Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa merytorycznego, marketingowego. Ponadto uzyska możliwość udziału w kampanii promocyjnej Marka Przyjazne Mazowsze.

Karty zgłoszenia można składać  do 30 września 2021 r.

 

 

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (III EDYCJA 2021)

 
Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.
 
Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.
 
Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa merytorycznego, marketingowego. Ponadto uzyska możliwość udziału w kampanii promocyjnej Marka Przyjazne Mazowsze.
 
 
 

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - II edycjaW dniu 08.10.2020 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 

Przyznano 5 Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w następujących kategoriach: 

W kategorii Produkt certyfikat przyznano:

 1. Panu Radosławowi Góralowi z miejscowości Wierzbówiec za ser Górala

 2. Panu Krzysztofowi Kowalskiemu z miejscowości Winniki za mięso ze Świni Złotnickiej

 3. Regionalnemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za haft zaściełany łowicki, szydełko, druty, prace wykonane ręcznie ze sznurka, wikliny papierowej, wycinanki łowickiej, przędzenie wełny owczej na kołowrotku

 4. Pani Joannie Ruszkowskiej z Płońska za rękodzieło artystyczne – ręcznie tworzone dekoracje, pamiątki, obrazy i ozdoby

 

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano:

 1. Stowarzyszeniu „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” z Czerwińska nad Wisłą za Most Jagiełły – czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza 

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległych od tego obszaru do 50 km takich jak: warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM. 

 

Każdy, kto otrzyma Certyfikat ma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze. Certyfikat uprawnia również dooznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki, umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach i inicjatywach w materiałach promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących, korzystania z działań i promocyjnych prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania -Przyjazne Mazowsze. 

 

Certyfikat przyznawany jest w formie licencji pełnej na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia. Licencja i używanie certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest bezpłatne. 

O terminie wręczenia certyfikatów poinformujemy w najbliższym czasie.

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE

 

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.


Certyfikat może uzyskać usługa, wyrób artystyczny, produkt żywnościowy, oferta turystyczna lub inne działanie zasługujące dzięki swojej unikalności na wyróżnienie, spełniające warunki określone w regulaminie.

Każdy wytwórca, którego produkty pomyślnie przejdą proces certyfikacji otrzyma prawo do posługiwania się znakiem Marka Przyjazne Mazowsze oraz będzie mógł również skorzystać z różnych form wsparcia swojej działalności m.in. doradztwa technologicznego, marketingowego. Ponadto uzyska możliwość udziału w kampanii promocyjnej Marka Przyjazne Mazowsze.

 

  

 


 

Przyznano pierwsze certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze  - 2019 r.
 
W dniu 10 września 2019 r. Kapituła przyznała 12 Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w kategorii produkty/usługi /inicjatywy.
 
W kategorii Produkt certyfikat przyznano:
1.Pani Marcie Łach z Pólki Raciąż za ręcznie wykonane mydła naturalne
2.Panu Krzysztofowi Kowalskiemu z Gawłowa za olej rzepakowy tłoczony na zimno
3.Restauracji „Poświętne” w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie za roladki sienkiewiczowskie
4.Highland Conference Hotel z Skarboszewa za wyjątkowe menu restauracji bazujące na wołowinie Highland Cattle z własnej hodowli
5.Pani Magdalenie Lewandowskiej z Śródmorskiej Manufaktury Serów, Śródborze,za sery i jogurty owcze
6.Pani Emilii Ambroziak z KGW „W kobiecym gronie” z Nowego Radzikowa za konfitury według babci receptury: truskawkowa delicja i malina z pesteczką
7.Panu Grzegorzowi Ślesickiemu za Lubowidzki strój zawkrzeński
 
W kategorii Usługa certyfikat przyznano:
1.Pani Stanisławie Głowackiej z Załusk za bombki i ozdoby świąteczne oraz wyroby okazjonalne
2.Pani Małgorzacie Adamczyk z Gospodarstwa Agroturystycznego Sielanka z Pólki-Raciąż za ceramikę-Raciąż
3.Pani Hannie Kowalskiej z Winnik za zagrodę edukacyjną
 
W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano:
1.Gminie Płońsk za Płońskie Gminne Dożynki
2.Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu za Jarmark Raciąski
 
 

Certyfikaty 2019 Marka Przyjazne Mazowsze

 

Nabory wniosków już w maju!

Data publikacji 19.04.2019 r.

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

Ole! Z wizytą studyjną w Andaluzji - hiszpańskiej krainie słońca

 

Ole! Z wizytą studyjną w Andaluzji - hiszpańskiej krainie słońca

W dniach 2-6 kwietnia 2019 r. przedstawiciele dwóch lokalnych grup działania z Mazowsza uczestniczyli w pięciodniowej wizycie studyjnej w regionie Andaluzja w południowo-zachodniej Hiszpanii. Wizyta jest częścią międzynarodowego projektu współpracy „Co wieś to inna pieśń” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Podsumowanie wizyty studyjnej do Mancomunidad

 

Warto było! Podsumowanie wizyty studyjnej doMancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

Na zakończenie wizyty studyjnej do partnera międzynarodowego projektu współpracy z Hiszpanii odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd. Uczestnicy podzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami oraz uwagami na temat jakości zrealizowanego programu oraz organizacji wyjazdu.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność