Najnowsze

Wyróżnione

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania za rok 2018 z działalności LGD i wybrało Radę Stowarzyszenia na nową kadencję

 

We wtorek, 18 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2018. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2018.

Czytaj więcej...

Wizyta partnerów międzynarodowego projektu współpracy

 

W dniu 12 czerwca br. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze gościła przedstawicieli z Niemiec, którzy są partnerami ponadnarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (o akronimie WIEŚ) oraz Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - LGD,  które jest liderem projektu. Wśród zaproszonych gości z Niemiec byli Mathias Willenbockel i Jurgen Bodgahn (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa i Energii Saksonii – Anhalt), Sabina Wieter (pracownik Natur Park Dromling) i Bogumiła Jacksch (Burmistrz Oebisfelde).

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie pomocy ocenione pozytywnie

 

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020,

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze na Mazowieckich Dniach Rolnictwa

 pp

Już po raz XX Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w dniach 15-16 czerwca był organizatorem Mazowieckich Dni Rolnictwa. To największe targi rolnicze w regionie.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

 Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie od 06.05. – 20.05.2019 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020 w zakresie:

Czytaj więcej...

Nabór wniosków zakończony

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniu 20 maja 2019 r. zakończyła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej...

Baza konkursów grantowych

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do zapoznania się z aktualną bazą programów grantowych, gdzie znajdują się informacje o możliwości uzyskania wsparcia na inicjatywy w różnych zakresach np. sportowych, kulturalnych.

Czytaj więcej...

Startuj z Mazowsza

 

Konkurs organizowany przez Województwo Mazowieckie adresowany do startupów z Mazowsza! Na laureatów czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 60 tys. złotych, wyjazd na tygodniowy program akceleracyjny do Nevady oraz studia podyplomowe.

Czytaj więcej...

Komunikat dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą

 

Specjalna oferta LGD-PM na projekty współpracy pomiędzy podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw, w zakresie : 
- świadczenia usług turystycznych lub
- rozwijania rynków zbytu lub
- usług lokalnych. 

Czytaj więcej...

UZYSKAJ CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE (III EDYCJA 2021)

Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów i przetworów żywnościowych wysokiej jakości, produkowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze i odległym od tego obszaru do 50 km takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb, wędliny, sery, oleje i inne, ale także rękodzieła i rzemiosła, usług oraz inicjatyw promujących obszar LGD-PM.

Czytaj więcej...

Nabory wniosków już w maju!

Data publikacji 19.04.2019 r.

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

Ole! Z wizytą studyjną w Andaluzji - hiszpańskiej krainie słońca

 

Ole! Z wizytą studyjną w Andaluzji - hiszpańskiej krainie słońca

W dniach 2-6 kwietnia 2019 r. przedstawiciele dwóch lokalnych grup działania z Mazowsza uczestniczyli w pięciodniowej wizycie studyjnej w regionie Andaluzja w południowo-zachodniej Hiszpanii. Wizyta jest częścią międzynarodowego projektu współpracy „Co wieś to inna pieśń” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Podsumowanie wizyty studyjnej do Mancomunidad

 

Warto było! Podsumowanie wizyty studyjnej doMancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

Na zakończenie wizyty studyjnej do partnera międzynarodowego projektu współpracy z Hiszpanii odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd. Uczestnicy podzielili się wrażeniami i spostrzeżeniami oraz uwagami na temat jakości zrealizowanego programu oraz organizacji wyjazdu.

Czytaj więcej...

Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – od rolnika bez pośrednika czyli zdrowa żywność ze znanego źródła – relacja z seminarium

 

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowała  seminarium pn. „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – od rolnika bez pośrednika czyli zdrowa żywność ze znanego źródła” które odbyło się w dniu 21 marca 2019 roku, w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych

Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych 

– Bon promocyjny na otwarcie działalności odpłatnej lub gospodarczej

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w  rozwoju organizacji związanego z otwarciem działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność