Uwaga 19.10.2o ost

Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

 

W dniu 6 lutego 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze w roku 2018. LGD jest zobowiązana do realizacji każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017.

Czytaj więcej...

Umowy z Grantobiorcami podpisane

Granty logotypy slogan

 

LGD – Przyjazne Mazowsze przystąpiła do kolejnego etapu realizacji projektu grantowego. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie nadszedł długo oczekiwany czas na podpisanie umów z Grantobiorcami.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 6 lutego 2019 r.

 

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2018.  Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD, celem spotkania jest identyfikacja i lepsze rozumienie osiąganych rezultatów oraz oszacowanie z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżają się one do ich osiągnięcia.

Czytaj więcej...

Stwórzmy razem Partnerstwo trójsektorowe na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw!

 

LGD-Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na obszarze działania LGD – Przyjazne Mazowsze oraz Mazowsza, czyli sprzedaży produktów od rolnika bez pośrednika.

Czytaj więcej...

Ułatwienia w sprzedaży od rolnika bez pośrednika

Od stycznia 2019 roku rolnicy produkujący i sprzedający żywność mogą się spodziewać sporych ułatwień. Dzięki zmianie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, rolnicy, którzy chcą sprzedawać produkty wytworzone we własnych gospodarstwach będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli ich przychody nie będą przekraczały 40 tysięcy złotych. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2 proc. Ponadto zostanie rozszerzona możliwości sprzedaży produktów spożywczych m.in. na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych podobnych placówek.

Czytaj więcej...

Umowa na realizację grantu podpisana!

 

grantyDnia 19 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś z zakresu:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

    Czytaj więcej...

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy

„Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”

 

W dniach 18-22 listopada br. w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” miała miejsce wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną.

Czytaj więcej...

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

5 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z gospodarzami 11 gmin powiatu płońskiego, które są członkami LGD- Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie najważniejszych, wynikających ze strategii rozwoju naszego obszaru, planów strategicznych i operacyjnych, wypracowanie uzgodnień dotyczących budowania partnerstwa, podejmowania i realizacji wspólnych  działań na najbliższe lata.

Czytaj więcej...

Twórczy i kolorowy dzień w Gminie Joniec

 

Tylko miesiąc dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Z tej właśnie okazji w sobotę, 24 listopada 2018 r., w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyły się warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych. Do sali konferencyjnej licznie przybyły z dzieci obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze, głownie z gminy Joniec w wieku od 6 do 14 lat. Organizatorem zajęć była Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Rusza projekt współpracy międzynarodowej z Niemcami o akronimie "Wieś"

 

W listopadzie 2018 r. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy  
pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś). Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".

Czytaj więcej...

Twórczy i kolorowy dzień w Gminie Joniec

 

Tylko miesiąc dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Z tej właśnie okazji w sobotę, 24 listopada 2018 r., w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyły się warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych. Do sali konferencyjnej licznie przybyły z dzieci obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze, głownie z gminy Joniec w wieku od 6 do 14 lat. Organizatorem zajęć była Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze. Warsztaty poprowadziły Pani Danuta Kantorowska i Pani Monika Wasiak, z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, które przedstawiły ciekawy sposób wykonywania ozdób: choinek, bombek i gwiazdek oraz pomagały dzieciom w wykonywaniu małych dzieł sztuki.

Czytaj więcej...

Marka Przyjaznego Mazowsza - operacja własna LGD - Przyjazne Mazowsze

W dniu 16 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała umowę na realizację operacji własnej pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze”. Celem projektu jest rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych poprzez promocję wspólnej marki lokalnej.

Czytaj więcej...

Rusza projekt współpracy międzynarodowej z Niemcami o akronimie „WIEŚ”

W listopadzie 2018 r. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy  
pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś). Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".
Pierwszym etapem realizacji projektu jest wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną, która odbywa się w dniach 18-22 listopada br. Pobyt jest nagrodą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursie wiedzy pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”, który został rozstrzygnięty w listopadzie ubiegłego roku.

Czytaj więcej...

Portugalia - z wizytą w kraju korka i żołędzia

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD w dniach 24-28 października 2018 r. zorganizowała wizytę studyjną dla 28 przedstawicieli polskich LGD w Portugalii, która była współfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współpracy oraz nawiązania kontaktów. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 2 Lokalne Grupy Działania: LAG Terras Dentro 2020 oraz LAG Al Sud Esdime, w których dowiedzieli się jak funkcjonują LGD w Portugalii, poznali zasady dofinansowania przedsiębiorczości i projekty, które powstały za pośrednictwem portugalskich LGD dzięki wsparciu ze środków inicjatywy LEADER/ PROW 2007-2013 i RLKS.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”

loga slogan KSOW

Celem naszego projektu było wspieranie współpracy w sektorze rolnym poprzez upowszechnienie kompleksowej wiedzy w zakresie organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz przetwórstwa rolno spożywczego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na bezpłatne seminarium pt. "Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym”

 

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w seminarium pt. „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym” , które odbędzie
się w dniu 14 listopada 2018r. w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR/o Poświętne,
Płońsk w ramach projektu pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy
poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność