godziny pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

Laboratorium Edukacji Lokalnej

Projekt Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Laboratorium Edukacji Lokalnej  został wybrany i otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w wysokości 115 tys zł. 

Czytaj więcej...

Moja sytuacja w czasie koronawirusa – weź udział w badaniu Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo, 

Polska Akademia Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa zwraca się z prośbą o pomoc w badaniu i podzielenie się informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Nasze życie: rodzinne, zawodowe, społeczne.

Czytaj więcej...

Wirtualny Targ Powiatu Płońskiego

 

Zachęcamy do skorzystania z inicjatywy pn. „Wirtualny Targ Powiatu Płońskiego”  uruchomionej przez Starostwo Powiatowe w Płońsku. Mogą Państwo zakupić od rolników, drobnych wytwórców, lokalnych producentów żywności z terenu powiatu płońskiego i okolic świeże produkty np. jaja, warzywa i owoce, wędliny lub nabiał.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Dodatkowe 800 000 zł dla LGD-PM na wdrażanie LSR i 400 000 zł  na projekty współpracy – zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.
 
LGD-PM znalazła się wśród 16 grup z Mazowsza, które otrzymają dodatkowe fundusze na wdrażanie LSR (10%). Serdecznie zapraszamy na konsultacje dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które wynikają z potrzeby przypisania  tych środków do odpowiednich celów i przedsięwzięć. Ponadto proponowane zmiany wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na promocję publikacji pt. "Co wieś to inna pieśń-to co nas wyróżnia i łączy"

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na promocję publikacji pt. „Co wieś to inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”, która odbędzie się 20 marca 2020 r. o godzinie  18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku (sala wielofunkcyjna).

Czytaj więcej...

Zakończyła się ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów przeprowadzonych w terminie 07.01. – 20.01.2020 r.

W dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 

Czytaj więcej...

Warsztaty refleksyjne – podsumowanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

W dniu 20 lutego 2020 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne wPłońskuodbyły się warsztaty refleksyjne na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze  w roku 2019. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 20 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2019. Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD. Celem spotkania jest identyfikacja i lepsze rozumienie osiąganych rezultatów oraz oszacowanie z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżamy się do ich osiągnięcia. 

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 07.01 – 20.01.2020 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Czytaj więcej...

Komunikat o zakończeniu naborów wniosków i wezwaniu wnioskodawców do uzupełnień – data publikacji 27-01-2020

 

Wdniu 20-01-2020 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zakończyła nabory wniosków  w następujących zakresach:

  • Inkubator przetwórstwa (przedsięwzięcie: Przetwarzaj lokalnie) – wpłynął  1 wniosek o przyznanie pomocy

Czytaj więcej...

Anonimowa ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

 

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej...

Skarby Przyjaznego Mazowsza

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. Skarby Przyjaznego Mazowsza, który został zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt. "Co wieś to inna pieśń" w celu promocji produktów lokalnych oraz wybranych atrakcji obszaru Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

 

– o czym powinniśmy wiedzieć przed złożeniem wniosku  i na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w Raciążu

 

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu zakończyło realizację zadania grantowego. W ramach operacji pt. „Rozwój aktywności społecznej poprzez włączenie kulturalne różnych grup wiekowych i społecznych” stowarzyszenie zakupiło stoły i ławy wystawiennicze do  prezentacji i promocji swoich produktów oraz materiały w celu przeprowadzenia cyklicznych warsztatów teatralnych i rękodzielniczych m.in. robienia szkatułek ze sznurka i widokówek, decupage, ozdabiania kapeluszy kwiatami, robienia kwiatów z bibuły i krepiny, haftu krzyżykowego.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność