Najnowsze

Wyróżnione

Podsumowanie projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej realizowanego przez LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Koncepcja Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) nawiązuje do idei uniwersytetów ludowych. Zrodziła się podczas spotkań konsultacyjnych z realizatorami inicjatyw społecznych i mieszkańcami wsi. Uczestnicy wskazywali na dużą potrzebę zaangażowania ludzi w praktyczne działania, podejmowane przez mieszkańców i lokalne organizacje. Dyskutowano na temat konieczności poszerzania poziomu wiedzy i umiejętności  społeczności lokalnej z zakresu środowiska lokalnego, rozwiązywania lokalnych problemów, kształtowania postaw społecznych i obywatelskich. 

Czytaj więcej...

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - II edycja

 

W dniu 08.10.2020 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami Gmin

23 września 2020 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Naruszewie odbyło się spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami Gmin, członkami stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze, dotyczące omówienia koncepcji wykorzystania dodatkowych środków na projekt współpracy, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Wstępną propozycję wykorzystania funduszy, które mamy do dyspozycji (ok. 500 tys. zł) przedstawiliśmy podczas Walnego Zebrania Członków

Czytaj więcej...

Zaproszenie na webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”.

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza wszystkich chętnych na organizowane webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Webinarium odbędzie się zdalnie, przez internet. 

Termin realizacji: 23 września 2020 r., godz. 10:00.

Czytaj więcej...

KORZYSTNE ZMIANY DLA BENEFICJENTÓW PROW

 

W dniu 2 września br. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Natomiast w dniu 9 września br. w/w rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1555 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555).

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w listopadzie br.

 

Komunikat                    

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 
Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwój przedsiębiorczości - podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłemw listopadzie br.

Czytaj więcej...

Pomysł na projekt współpracy – spotkanie konsultacyjne

 

LGD- Przyjazne Mazowsze zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące pomysłu na wykorzystanie dodatkowych środków na projekt współpracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.)

Czytaj więcej...

Skarby Przyjaznego Mazowsza - relacja z promocji publikacji

28 sierpnia 2020 r. w MCK w Płońsku odbyła się  promocja publikacji pt. „Co wieś to inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”, w ramach międzynarodowego projektu współpracy CoWiP. Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze a  partnerami  Związek Miast i Gmin Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva z Hiszpanii oraz Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania. Spotkanie prowadziła Pani Anna Goliasz.  

W wydarzeniu  uczestniczyli przedstawiciele władz i instytucji powiatowych, miejskich i gminnych, organizacji pozarządowych, a także i przede wszystkim bohaterowie spotkania, twórcy i wytwórcy produktów lokalnych wymienionych w publikacji oraz nagrodzonych w konkursie na produkt lokalny. 

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne połączone z warsztatem kulinarnym

 

Grupa nieformalna „Razem dla Seniorów” serdecznie zaprasza na inauguracyjne spotkanie projektu pt. „Trenuj umysł, ciało, serce z babcią i dziadkiem” połączone z warsztatem kulinarnym dnia 1️7 sierpnia o godzinie 17.00 w Osiedlowym Klubie Plastuś w Płońsku.

Czytaj więcej...

XV Jesienny Jarmark „od pola do stołu” - odwołany

 

 
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, mając na uwadze bezpieczeństwo wystawców i zwiedzających Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku informuje, że XV Jesienny Jarmark „od pola do stołu” zaplanowany na 13 września 2020r. w Płońsku nie odbędzie się.

 

Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) – uczymy się, żeby działać!

 

We wtorek, 14 lipca 2020 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w ramach realizowanego projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej  z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. zorganizowała warsztaty dla projektodawców, którzy będą realizować projekty wybrane w konkursie na inicjatywy lokalne. W spotkaniu, które odbyło się w CEK MODR O/Poświętne w Płońsku, uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń i grup nieformalnych, którzy do 15 listopada br. będą realizować inicjatywy na terenie 11 gmin powiatu płońskiego. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami projektowymi: umową, wzorem sprawozdania, scenariuszami edukacyjnymi oraz prawidłowym opisem faktur. Ponadto zostały omówione zasady wpisywanie projektu w założenia modelu LEL, metody angażowania społeczności lokalnej oraz ewaluacji on – going. 

Czytaj więcej...

Wyniki w Konkursie na inicjatywy lokalne pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL) realizowanego przez LGD - Przyjazne Mazowsze w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

 

Wyniki w Konkursie na inicjatywy lokalne pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL) realizowanym przez LGD - Przyjazne Mazowsze w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków w konkursie na inicjatywy lokalne pt . „ LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ”

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze ogłasza Konkurs grantowy na Inicjatywy Lokalne pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej ”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Czytaj więcej...

Laboratorium Edukacji Lokalnej - relacja ze spotkania informacyjno-szkoleniowego

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w dniu 9 czerwca 2020 r. zorganizowała, w ramach projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej, spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu płońskiego. Szkolenie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność