zmiana organizacji pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

Nabór wniosków zakończony

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, zakresie:

Czytaj więcej...

Goście z Katalonii

W dniach 16 – 17 lipca 2018 roku LGD-Przyjazne Mazowsze gościła przedstawicieli  lokalnych grup działania z Katalonii. Pierwszego dnia, podczas spotkania w biurze, grupy zaprezentowały swoje obszary działania, główne cele i przedsięwzięcia oraz możliwy zakres współpracy.

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie
Firma z pomysłem

Czytaj więcej...

Nabory wniosków o przyznanie pomocy

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy

Data publikacji:  05.07.2018 r.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wnioskówo przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 1. Rozwój przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem – wnioski można składać od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00
 2. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza– wnioski można składać od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00

Czytaj więcej...

Komunikat

 

Nabory wniosków dla przedsiębiorców już w lipcu

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy od  23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

Do naboru będą mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.

 • osoby fizyczne mające miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do CEIDG na obszarze LSR, a w przypadku braku takiego wpisu, miejsce zamieszkania na obszarze LSR;

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

  Czytaj więcej...

LGD-Przyjazne Mazowsze na Targach Rolniczych w Poświętnem

 

Już po raz kolejny Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w XIX Mazowieckich Dniach Rolnictwa, które odbyły się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku w dniach 16-17 czerwca 2018 r. Jest to największa wystawa na Mazowszu, która corocznie skupia kilkaset wystawców działających w różnych branżach, m.in. maszyny rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony roślin, zwierzęta hodowlane. W tym roku można było obejrzeć występy zespołów artystycznych,

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017 r

 

W środę, 13 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2017. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2017.

 

Czytaj więcej...

Projekty grantowe i operacja własna ocenione pozytywnie

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 1. 1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

 2. 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego

 3. 3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

  Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków 2018

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z działalności LGD.

Czytaj więcej...

Jubileusz Klubu Seniora w Koziebrodach

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 10-lecia istnienia Klubu Seniora „Bandoska” z Koziebród. Uroczystość odbyła się w sobotę 26 maja 2018 roku w OSP w Koziebrodach.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.

 

Chętnych zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Wizyta studyjna kierowana jest do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza, w tym min. 10 osób do 35 r.ż.

Czytaj więcej...

Kolorowe warsztaty „Kwiatki na Dzień Matki”

 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki w sobotę 19 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała bezpłatne warsztaty pn. „Kwiatki na Dzień Matki”.

Czytaj więcej...

Ocena formalna wniosków o powierzenie grantu zakończona

 

Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 19.04. – 08.05.2018 r. Poniżej przedstawiamy rejestr wniosków z informacją o wynikach zgodności z LSR.

Czytaj więcej...

Nabory wniosków o powierzenie grantów 19.04.2018 - 08.05.2018 r. (data publikacji 05.04.2018 r.)

 

Nabory wniosków o powierzenie grantów

 

Data publikacji:  05.04.2018 r.

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

„Ulga na start” dla podejmujących działalność gospodarczą

 

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze informuje Beneficjentów, którzy złożyli wnioski na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o możliwości skorzystania z „ulgi na start” w związku wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. poz 646). Zachęcamy do zapoznania się z pismem ARiMR w sprawie skorzystania z ww. ulgi oraz z ustawą.

 

Pobierz pismo

Czytaj więcej...

Konsultacje dotyczące zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących zmian w kryteriach i procedurach wyboru projektów LGD- Przyjazne Mazowsze, prosimy o zgłaszanie uwag do załączonych dokumentów do dnia 20 maja 2018.

Rekomendacje dotyczące zmian w kryteriach wyboru projektów oraz procedurach, wynikają ze wskazań uczestników warsztatów refleksyjnych, które odbyły się 22.01.2018 roku, spotkań konsultacyjnych (grupy fokusowe) przeprowadzonych w dniach 11.04 , 23.04.2018 roku oraz wywiadów indywidualnych z beneficjentami w dniach 2.01, 5.01, 10.01, 25.01, 9.02, 22.03, 29.03, 4.04, 5.04, 23.04.2018 roku.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

most

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność