godziny pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

30 lat LEADERa

30 lat LEADERa w kontekście długoterminowej wizji obszarów wiejskich, efekty są widoczne w całej UE. Niewielkie środki a tysiące nowych i rozwijających się firm, nowa infrastruktura kulturalna, sportowa, turystyczna, inicjatywy lokalne, partnerstwa i współdziałanie między sektorami, współpraca regionalna i międzynarodowa i wiele innych przedsięwzięć wartych uwagi.

Czytaj więcej...

Nabory w 2021 zakończone

Szanowni Państwo,    

 

zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski były przyjmowane w terminie od 25.02.- 11.03.2021 r. Kwota dofinansowania (premia) to 70 000 zł. Limit dostępnych środków w naborze wynosił 1 660 902,68 zł. 

Czytaj więcej...

Zapisz się do akcji Masz Głos!

 

 
Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021. Akcja jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk.

Czytaj więcej...

Relacja ze szkolenia online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

W dniu 18 lutego 2021 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała szkolenie online pt.„Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’. Spotkanie było skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru działania LGD-Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Powstaje ogólnopolska Baza Danych Organizacji Wiejskich

 

Zachęcamy do udziału w tworzeniu ogólnopolskiej Bazy Danych Organizacji Wiejskich.

Baza Danych Organizacji Wiejskich to część projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich pn. „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” , którego celem jest pogłębienie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – w szczególności identyfikacja dobrych praktyk oraz określenie najważniejszych wyzwań i problemów, stojących przed organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej...

Poradnik dla Wnioskodawców - podejmowanie działalności gospodarczej

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Czytaj więcej...

LGD zmieniają polską wieś

 

 
Poprzyj starania LGD o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r. Więcej na www.pslgd.pl

Czytaj więcej...

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Zachęcamy do zapoznania się z lekturą Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich, w którym przedstawiane są bieżące REGULACJE – REKOMENDACJE – AKCJE, łagodzące skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki wiejskiej i wiejskich gospodarstw domowych.

Czytaj więcej...

POPRZYJ NASZĄ PETYCJĘ

 

Szanowni Państwo, mieszkańcy gmin powiatu płońskiego, jeżeli chcecie abyśmy w nowym okresie programowania mogli dalej wspierać firmy, gminy i stowarzyszenia to koniecznie weźcie udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i poprzyjcie nasze starania o zwiększenie pieniędzy na podejście LEADER.  

Czytaj więcej...

Ruszają konkursy w ramach PROO!

Zachęcamy do udziału w konkursach w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021 orgaznizowanych przezNarodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Czytaj więcej...

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020

 

achęcamy do udziału w XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020 organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Razem, lepiej, ciekawiej - trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie - poznaj najnowszą publikację KSOW

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie” podsumowującej „Konkurs na projekty współpracy”, który został zorganizowany przez Jednostkę Centralną KSOW w ostatnim kwartale ubiegłego roku. W broszurze zgromadzono projekty współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej zgłoszone przez lokalne grupy działania z Polski w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne, rozwój lokalny oraz turystyka.

Czytaj więcej...

Prośba o udział w konsultacjach dla mieszkańców gmin powiatu płońskiego

 

Zachęcamy mieszkańców gmin powiatu płońskiego do udziału w konsultacjach podsumowujących wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w 2020 roku. Rok ubiegły był szczególny ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność