Slajd1

Najnowsze

Wyróżnione

Ocena formalna wniosków zakończona

 

Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę formalną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 28.08. – 11.09.2017 r. Poniżej przedstawiamy rejestr wniosków z informacją o wynikach oceny formalnej.

Zakres:Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem 

Wnioski, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej, zostały przekazane do oceny merytorycznej. 

Posiedzenie Rady stowarzyszenia oraz zatwierdzenie listy wniosków wybranych do dofinansowania odbędzie się 5 października br. o godz. 16.30 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Zarząd i biuro LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Jarmark jesienny „od pola do stołu”

 

W niedzielę, 16 września 2017r., już po raz dwunasty, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne zorganizował  Jarmark Jesienny „od pola do stołu” w ramach KSOW PROW 2014-2020.   Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wzięła udział w imprezie nie tylko jako uczestnik (wystawca) ale także jako partner tego projektu. Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze na swoim stoisku udzielali informacji nt. pomocy finansowej w ramach inicjatywy Leader a także odbywających się wydarzeniach w ramach realizowanego projektu pt. „Wspólna sprawa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czytaj więcej

Zakończylismy nabór wniosków

 

W dniu 11.09.2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w  zakresie:

Podejmowanie działalności gospodarczej - Firma z pomysłem. Wpłynęło 21 wniosków.

Czytaj więcej...

Szkolenia i konkurs EkoLeader

Szanowni Państwo!

    Przypominamy, iż zgłoszenia dobrych praktyk operacji LSR o charakterze proekologicznym do ogólnopolskiego i nieodpłatnegoKonkursu z nagrodami "EkoLeader LGD"- organizowanego w ramach projektu dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - przyjmowane są tylko końca września br!

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej

 

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze jako partner MODR w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, w projekcie - XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej,  serdecznie zaprasza młodych rolników z powiatu płońskiego, ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, żuromińskiego do wzięcia udziału w olimpiadzie wiedzy rolniczej, która odbędzie się

Czytaj więcej...

Ważna informacja dla osób ubiegających się o dotację na podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z procedurą „szybkiej ścieżki” mogą Państwo zgłosić się do biura z wypełnionym wnioskiem i biznes planem i przedłożyć go do sprawdzenia, w ciągu pierwszych 7 dni od rozpoczęcia naborów tj. od 28 sierpnia do 3 września. Ponieważ liczą się dni kalendarzowe a 6 i 7 dzień wypada w sobotę i niedzielę, piątek jest ostatnim dniem, w którym mogą Państwo skorzystać z „szybkiej ścieżki”.

Czytaj więcej...

Produkt lokalny i zdrowe żywienie

Jak pozyskać certyfikat na produkt lokalny oraz zdrowe żywienie to główne tematy warsztatów, które odbyły się w sobotę 26 sierpnia 2017 w OSP Koziebrody. Dwa spotkania zorganizowały panie z Klubu Seniora w Koziebrodach, w ramach projektu grantowego złożonego do LGD-Przyjazne Mazowsze w konkursie na inicjatywy lokalne „ABC wspólnego działania”. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Wspólna sprawa”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Festyn Rodzinny w Krysku

W dniu19 sierpnia 2017 r. odbył się w Krysku II Festyn Rodzinny zorganizowany przez gminę Naruszewo. Tematem przewodnim imprezy była Rodzina. Wójt Gminy Naruszewa Pani Beata Pierścinska rozpoczynając imprezę powitała  uczestników, oraz zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy.

Czytaj więcej...

Tam gdzie rezultat jest czymś więcej niż wskaźnikiem - Leader to przede wszystkim metoda!

loga111  

Leader to wielki ruch społeczny, którego istotą jest nie rywalizacja czy konkurencja lecz po pierwsze i najważniejsze współpraca pomiędzy lokalnymi aktorami. Leader to przede wszystkim metoda! Tę istotną myśl przewodnią tegorocznej wizyty studyjnej mazowieckich lokalnych grup działania do niemieckich lokalnych grup działania przekazał nam regionalny koordynator bawarskiej sieci Wolfgang Fuchs. Mogliśmy przekonać się naocznie, że dzięki współpracy partnerów z różnych obszarów lub sektorów społecznych, znaczące dla rozwoju lokalnego przedsięwzięcia stają się realne.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze - 17 maja 2017 - wyniki oceny wniosków,

 

W dniu 17 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków złożonych w zakresach:  Rozwój przedsiębiorczości – przedsięwzięcie Firma z pomysłem oraz Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza. Nabór wniosków odbywał się w dniach 31.03. – 20.04.2017 r.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność