Najnowsze

Wyróżnione

Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – od rolnika bez pośrednika czyli zdrowa żywność ze znanego źródła – relacja z seminarium

 

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowała  seminarium pn. „Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – od rolnika bez pośrednika czyli zdrowa żywność ze znanego źródła” które odbyło się w dniu 21 marca 2019 roku, w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych

Wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych 

– Bon promocyjny na otwarcie działalności odpłatnej lub gospodarczej

 

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) zaprasza organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) z powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w  rozwoju organizacji związanego z otwarciem działalności odpłatnej statutowej lub działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

Zagłosuj na Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „Kowalski" w konkursie Rural Inspiration Awards

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze gorąco zachęca  do głosowania na Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Kowalski". Głosować można do 11 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 pod linkiem  http://ksow.pl/news/entry/14227-oddaj-swoj-glos-na-projekt-z-polski-przedstaw.html

Czytaj więcej...

Konkurs na produkt lokalny pt. „Co wieś to inna pieśń” rozstrzygnięty

 

W dniach 1 i 4 marca br. Komisja konkursowa oceniała produkty zgłoszone w konkursie na produkt lokalny pt. „Co wieś to inna pieśń”. Do biura LGD – Przyjazne Mazowsze zgłoszono 9 produktów kulinarnych, 9 produktów z rękodzieła oraz 2 wydarzenia nawiązujące do lokalnego dziedzictwa. W kategorii twórczość artystyczna nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Czytaj więcej...

Ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

PROO to innowacyjny program wzmocnienia i rozwoju polskich organizacji pozarządowych. Organizacje mogą uzyskać granty na wzmocnienie swoich zasobów dla uzyskania stabilności finansowej i zapewnienia przyszłego rozwoju.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z realizacji Warsztatu Refleksyjnego

Warsztat przeprowadzono zgodnie z Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Marka – Przyjazne Mazowsze

Od 2010 roku promujemy nasz obszar wykorzystując wstępnie opracowaną koncepcję „Przyjazny skrzat  - marka lokalna”. Obszar LGD został opisany w formie wierszowanej i każda gmina pozyskała swojego własnego przyjaznego skrzata, o cechach i walorach charakterystycznych dla danego terenu.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie na produkt lokalny pt. „Co wieś to inna pieśń”

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs na produkt lokalny, który mógłby kojarzyć się z naszym regionem, obejmującym gminy: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, Miasto Raciąż.

Ważny jest dobry pomysł na produkt, który może stać się wyróżnikiem naszego obszaru
i przyczynić się do jego promocji.

Czytaj więcej...

Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

 

W dniu 6 lutego 2019 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku odbył się warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działalności LGD-Przyjazne Mazowsze w roku 2018. LGD jest zobowiązana do realizacji każdego roku ewaluacji wewnętrznej i monitorowania realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność według wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017.

Czytaj więcej...

Umowy z Grantobiorcami podpisane

Granty logotypy slogan

 

LGD – Przyjazne Mazowsze przystąpiła do kolejnego etapu realizacji projektu grantowego. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie nadszedł długo oczekiwany czas na podpisanie umów z Grantobiorcami.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na warsztaty refleksyjne w dniu 6 lutego 2019 r.

 

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza na warsztaty refleksyjne, których celem jest analiza procesu wdrażania, efektów oraz zmian w otoczeniu LSR za rok 2018.  Realizacja warsztatów jest zadaniem obowiązkowym każdej LGD, celem spotkania jest identyfikacja i lepsze rozumienie osiąganych rezultatów oraz oszacowanie z wyprzedzeniem, w jakim stopniu zbliżają się one do ich osiągnięcia.

Czytaj więcej...

Stwórzmy razem Partnerstwo trójsektorowe na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw!

 

LGD-Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do włączenia się w działania na rzecz wspierania tworzenia krótkich łańcuchów dostaw na obszarze działania LGD – Przyjazne Mazowsze oraz Mazowsza, czyli sprzedaży produktów od rolnika bez pośrednika.

Czytaj więcej...

Ułatwienia w sprzedaży od rolnika bez pośrednika

Od stycznia 2019 roku rolnicy produkujący i sprzedający żywność mogą się spodziewać sporych ułatwień. Dzięki zmianie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, rolnicy, którzy chcą sprzedawać produkty wytworzone we własnych gospodarstwach będą zwolnieni z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli ich przychody nie będą przekraczały 40 tysięcy złotych. Po przekroczeniu limitu 40 tysięcy złotych podatek dochodowy wynosi 2 proc. Ponadto zostanie rozszerzona możliwości sprzedaży produktów spożywczych m.in. na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepów, restauracji, stołówek i innych podobnych placówek.

Czytaj więcej...

Umowa na realizację grantu podpisana!

 

grantyDnia 19 grudnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze podpisał umowę na realizację projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia Aktywna Wieś z zakresu:

  1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także  z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

    Czytaj więcej...

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech

w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy

„Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”

 

W dniach 18-22 listopada br. w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” miała miejsce wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną.

Czytaj więcej...

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD- Przyjazne Mazowsze na obszarze 11 gmin powiatu płońskiego

5 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z gospodarzami 11 gmin powiatu płońskiego, które są członkami LGD- Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie najważniejszych, wynikających ze strategii rozwoju naszego obszaru, planów strategicznych i operacyjnych, wypracowanie uzgodnień dotyczących budowania partnerstwa, podejmowania i realizacji wspólnych  działań na najbliższe lata.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność