Najnowsze

Wyróżnione

Komunikat o zakończeniu naborów wniosków i wezwaniu wnioskodawców do uzupełnień – data publikacji 27-01-2020

 

Wdniu 20-01-2020 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zakończyła nabory wniosków  w następujących zakresach:

  • Inkubator przetwórstwa (przedsięwzięcie: Przetwarzaj lokalnie) – wpłynął  1 wniosek o przyznanie pomocy

Czytaj więcej...

Anonimowa ankieta dotycząca funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

 

Zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD - Przyjazne Mazowsze. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane także do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej...

Skarby Przyjaznego Mazowsza

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem pt. Skarby Przyjaznego Mazowsza, który został zrealizowany w ramach międzynarodowego projektu współpracy pt. "Co wieś to inna pieśń" w celu promocji produktów lokalnych oraz wybranych atrakcji obszaru Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze.

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

 

– o czym powinniśmy wiedzieć przed złożeniem wniosku  i na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o dofinansowanie na podejmowanie działalności gospodarczej

Czytaj więcej...

Aktywizacja lokalnego społeczeństwa w Raciążu

 

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu zakończyło realizację zadania grantowego. W ramach operacji pt. „Rozwój aktywności społecznej poprzez włączenie kulturalne różnych grup wiekowych i społecznych” stowarzyszenie zakupiło stoły i ławy wystawiennicze do  prezentacji i promocji swoich produktów oraz materiały w celu przeprowadzenia cyklicznych warsztatów teatralnych i rękodzielniczych m.in. robienia szkatułek ze sznurka i widokówek, decupage, ozdabiania kapeluszy kwiatami, robienia kwiatów z bibuły i krepiny, haftu krzyżykowego.

Czytaj więcej...

XIX Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze w Płońsku z dnia 28 października 2019 r.

Walne Zebranie członków LGD–Przyjazne Mazowsze odbyło się 28 października 2019 r. W pierwszym terminie o godz. 16:30 na spotkanie przybyły 22 z 82 członków, co stanowiło 26,83 % ogółu (obecność wg załączonej listy obecności). Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 17.00. W obradach uczestniczyło 23 uprawnionych członków.

Czytaj więcej...

Podsumowanie konsultacji dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze oraz w Procedurach oceny i wyboru projektów grantowych – 28.10.2019 r.

 

 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych naborów w ramach projektów grantowych, problemów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczenia grantów, uwag i potrzeb zgłaszanych przez grantobiorców, konsultacji społecznych oraz przeprowadzonych ankiet z organizacjami pozarządowymi, zaproponowano uproszczenia niektórych zapisów oraz ujednolicono treści  w procedurach i umowie.

Czytaj więcej...

MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE KULINARNE – DOBRE PRAKTYKI PSZCZELARSKIE

 

Co człowiek może dać pszczołom i dlaczego powinniśmy  je chronić tu i teraz? – to refleksja wynikająca ze szkolenia na temat dobrych praktyk pszczelarskich, które odbyło się 30 października 2019  r. w MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku. Organizatorami spotkania byli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Koło Pszczelarzy w Płońsku.

Czytaj więcej...

10 mln zł na współpracę ponadnarodową w puli projektu grantowego!

Profesja CAZ sp. z o. o. zaprasza Grantobiorców do wzięcia udziału w projekcie: 

„Międzynarodowa współpraca się opłaca” 

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Czytaj więcej...

Udział LGD-Przyjazne Mazowsze w konferencji pt.: ,,Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycja w zasoby ludzkie w ramach środków publicznych”

Przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, w dniu 22 października 2019 r., wzięli udział w konferencji pt.: ,,Rozwój przedsiębiorczości oraz inwestycja w zasoby ludzkie w ramach środków publicznych”, która odbyła się w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

XIX Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

 

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach, pozostałych z przeprowadzonych naborów a także z wniosków ewaluacji on-going.

Czytaj więcej...

KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - PRZYJAZNE MAZOWSZE

 

Szanowni Państwo
 
Serdecznie zapraszamy do konsultacji dotyczących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze, które wynikają z analizy dotychczasowego wdrażania LSR, wolnych środków w budżecie w poszczególnych przedsięwzięciach, pozostałych z przeprowadzonych naborów a także z wniosków ewaluacji on-going.

Czytaj więcej...

„Wsi spokojna- wsi wesoła”

 

„Wsi spokojna- wsi wesoła” to tytuł zadania realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla wsi” z Goławina w ramach projektu grantowego LGD-Przyjazne Mazowsze „Aktywna Wieś”. Otrzymana na ten cel kwota dofinansowania wynosiła 10 000 zł.

Czytaj więcej...

Wyróżniony za zasługi dla rozwoju turystyki na Mazowszu

Mateusz Odoliński ze Stowarzyszenia Nasz Czerwińsk nad Wisłą został wyróżniony dyplomem Marszałka Województwa Mazowieckiego za szczególne zasługi dla rozwoju i promocji turystyki na Mazowszu. Zgłoszenia dokonała Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się podczas uroczystej Gali zorganizowanej w ramach XIII Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 25 września br. w Centrum Kultury Izabelin.
Gratulujemy!

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność