Najnowsze

Wyróżnione

Twórczy i kolorowy dzień w Gminie Joniec

 

Tylko miesiąc dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Z tej właśnie okazji w sobotę, 24 listopada 2018 r., w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyły się warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych. Do sali konferencyjnej licznie przybyły z dzieci obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze, głownie z gminy Joniec w wieku od 6 do 14 lat. Organizatorem zajęć była Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze. Warsztaty poprowadziły Pani Danuta Kantorowska i Pani Monika Wasiak, z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, które przedstawiły ciekawy sposób wykonywania ozdób: choinek, bombek i gwiazdek oraz pomagały dzieciom w wykonywaniu małych dzieł sztuki.

Czytaj więcej...

Marka Przyjaznego Mazowsza - operacja własna LGD - Przyjazne Mazowsze

W dniu 16 listopada 2018 r. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze podpisała umowę na realizację operacji własnej pt. „Marka – Przyjazne Mazowsze”. Celem projektu jest rozwój „oferty weekendowej” dla turystów i mieszkańców bazującej na posiadanych zasobach przyrodniczych i kulturowych poprzez promocję wspólnej marki lokalnej.

Czytaj więcej...

Rusza projekt współpracy międzynarodowej z Niemcami o akronimie „WIEŚ”

W listopadzie 2018 r. rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu współpracy  
pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś). Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy- Lokalna Grupa Działania w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling".
Pierwszym etapem realizacji projektu jest wizyta studyjna młodzieży w Niemczech połączona z edukacją ekologiczną, która odbywa się w dniach 18-22 listopada br. Pobyt jest nagrodą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w konkursie wiedzy pt. „Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna młodzieży w ramach krajowych i unijnych środków publicznych”, który został rozstrzygnięty w listopadzie ubiegłego roku.

Czytaj więcej...

Portugalia - z wizytą w kraju korka i żołędzia

Polska Sieć LGD – Federacja Regionalnych Sieci LGD w dniach 24-28 października 2018 r. zorganizowała wizytę studyjną dla 28 przedstawicieli polskich LGD w Portugalii, która była współfinansowana ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współpracy oraz nawiązania kontaktów. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 2 Lokalne Grupy Działania: LAG Terras Dentro 2020 oraz LAG Al Sud Esdime, w których dowiedzieli się jak funkcjonują LGD w Portugalii, poznali zasady dofinansowania przedsiębiorczości i projekty, które powstały za pośrednictwem portugalskich LGD dzięki wsparciu ze środków inicjatywy LEADER/ PROW 2007-2013 i RLKS.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”

loga slogan KSOW

Celem naszego projektu było wspieranie współpracy w sektorze rolnym poprzez upowszechnienie kompleksowej wiedzy w zakresie organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz przetwórstwa rolno spożywczego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na bezpłatne seminarium pt. "Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym”

 

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w seminarium pt. „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym” , które odbędzie
się w dniu 14 listopada 2018r. w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR/o Poświętne,
Płońsk w ramach projektu pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy
poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”.

Czytaj więcej...

Film „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”

 

Wszystkim nam zależy na zdrowej żywności, która pochodzi ze znanego źródła. Chcielibyśmy wiedzieć kto wytwarza lub przetwarza produkty, w jakich warunkach, jakimi metodami lub z jakich surowców. Rozwój krótkich łańcuchów dostaw a więc bez pośredników miedzy rolnikiem a konsumentem stwarza takie warunki, to zdrowsze jedzenie dla nas i wyższy dochód dla rolnika. Współpraca między producentami zwiększa szanse zaistnienia na większym terenie i obniża koszty związane z promocją, dostawami i sprzedażą produktów. Dlatego warto podejmować współpracę.

Czytaj więcej...

Jak powstają zdrowe soki w ramach małego przetwórstwa owocowego?– relacja z wizyty w CDR w Radomiu

loga slogan KSOW

Jak powstają zdrowe soki w ramach małego przetwórstwa owocowego, jaka jest ich technologia produkcji? O tym dowiedzieli się uczestnicy wizyty studyjnej zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania-Przyjazne Mazowsze w dniu 4 października 2018r.

Czytaj więcej...

Odrestaurowano sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, gmina Raciąż

Gmina Raciąż, zrealizowała projekt pn.: „Przywrócenie walorów historycznych poprzez rozbudowę sieci okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, ze stworzeniem przestrzeni turystycznej dla mieszkańców oraz turystów Gminy Raciąż”, na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Płońsk, w partnerstwie z Jednostką Strzelecką 1006 z Płońska, Szkołą Podstawową w Starym Gralewie,

Czytaj więcej...

Z wizytą w świętokrzyskim - udział w międzynarodowej konferencji Cooperation projects and rural development

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w dwudniowej międzynarodowej konferencji  pt. „Projekty współpracy a  rozwój obszarów wiejskich”, która odbyła się w dniach 19-22 września 2018 roku w Kielcach. W konferencji  zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD udział wzięło 115 osób z kilku krajów Unii Europejskiej m.in. z Polski, Rumunii, Portugalii, Finlandii, Litwy, Węgier, Słowenii.

Czytaj więcej...

Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika - Podsumowanie seminarium

loga slogan KSOW

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze we współpracy z  Biurem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowała  seminarium pn.Partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne na rzecz przetwórstwa i marketingu produktów od rolnika, które odbyło się w dniu 25 września 2018 roku, w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR O/Poświętne w Płońsku.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Chętnych zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się  w dniu 4 października 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Wizyta studyjna kierowana jest do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza,
w tym min. 10 osób do 35 r.ż.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie od 23.07 do 6.08.2018 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie:

Czytaj więcej...

Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze realizuje projekt pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem operacji jest rozwój współpracy podmiotów w ramach klastra Bezpieczna Żywność, opartej na zidentyfikowanych potrzebach członków klastra prowadzącej do zwiększenia ich konkurencyjności, poprzez dostarczenie wiedzy i stworzenie możliwości poszukiwania wspólnych rozwiązań, podejmowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych jak również budowanie wspólnej marki.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 27 sierpnia 2018 r. – wyniki oceny wniosków

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 27 sierpnia 2018 r. – wyniki oceny wniosków

W dniu 27 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie Firma z pomysłem oraz Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza. Nabory wniosków odbyły się w dniach 23.07. – 06.08.2018 r.

Czytaj więcej...

Festyn Rodzinny w Krysku

W dniu 18 sierpnia 2018 roku Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze na zaproszenie Gminy Naruszewo uczestniczyła  po raz kolejny w Festynie Rodzinnym w Krysku.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność