godziny pracy biura

Najnowsze

Wyróżnione

Wykorzystujmy lokalne dobra- nie zwlekajmy, okazje są na wyciągnięcie ręki

 

Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób społeczności wiejskie w całej Europie opracowują innowacyjne rozwiązania lokalne i pomysłowe podejścia do rewitalizacji usług wiejskich w takich dziedzinach jak energia, transport, opieka społeczna, kultura, oświata i wiele innych? 

Czytaj więcej...

Dożynki gminno - parafialne w Guminie

W niedzielę, 18 sierpnia 2019 r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w gminno - parafialnych dożynkach organizowanych przez Gminę Dzierzążnia i Parafię pw. Św. Pankracego w Guminie (gm. Dzierzążnia). 

Czytaj więcej...

LGD – PM na Jarmarku Raciąskim

do artkułu Jarmark Raciąski

W dniach 14 – 15 sierpnia 2019 r. na terenie parku miejskiego w Raciążu odbył się już po raz szósty Jarmark Raciąski, który skupił blisko 80 wystawców prezentujących różnego rodzaju wyroby, pamiątki, rzeźby, rośliny ozdobne, rękodzieło a także produkty kulinarne (wędliny tradycyjne, pieczywo, sery, miody). 

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Festiwal Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” w Lubochni

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zachęca wszystkich producentów, twórców sztuki ludowej, rzemieślników, osoby indywidualne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe oraz inne zainteresowane podmiotydo udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Produktu Lokalnego „Skarby Regionów” w Lubochni organizowanym w dn. 28 -29 września 2019 r. 

Czytaj więcej...

X Rocznica powstania Regionu w Płońsku I.P.A Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji

 

W dniach 26 i 27 lipca LGD-Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w uroczystych obchodach X rocznicy powstania Regionu w Płońsku I.P.A .  Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Czytaj więcej...

Powstaje Strategia Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego – zaproszenie do współpracy

 

 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z Rzuchowej (gm. Pleśna, woj. małopolskie) wraz z partnerami operacji zaprasza do udziału w budowie oddolnej Strategii Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego. Ten ważny i ambitny projekt jest skierowany do producentów żywności ekologicznej z terenu czterech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Inicjatorzy przedsięwzięcia są również otwarci na pomysły osób mieszkających w innych województwach.

Czytaj więcej...

Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich - wyjazd studyjny do Holandii

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiejw partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania Owocowy Szlak oraz Lokalną Grupą Działania Zielony Pierścień zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Holandii w ramach operacji  pn. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich” w dniach 18-22 sierpnia 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego  jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Czytaj więcej...

Truskawkowo w Karolinowie

 

Ostatni weekend czerwca br. był bardzo obfity w wydarzenia kulturalne odbywające się w powiecie płońskim. Jednym z nich był IX Festiwal Truskawki Załuski 2019, który corocznie organizowany jest przez Urząd Gminy Załuski na boisku szkolnym w Karolinowie.  W sobotę 29 czerwca br Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała stoisko informacyjno-promocyjne pod wspólnym namiotem z Urzędem Gminy Załuski.

Czytaj więcej...

Spotkania z historią i kulturą średniowiecza

W upalny, wakacyjny weekend, 29-30 czerwca 2019 r. w ogrodach klasztornych Bazyliki NMP w Czerwińsku nad Wisłą odbyła się druga edycja pikniku historycznego  pt. MOST Jagiełły – Czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza.  Został on zorganizowany przez STOWARZYSZENIE NASZ CZERWIŃSK NAD WISŁĄ we współpracy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Fundacją Rok Rzeki Wisły i Fundacją Dom Wisły, miejscową parafią oraz Urzędem Gminy Czerwińsk nad Wisłą, na pamiątkę przeprawy wojsk króla Władysława Jagiełły przez rzekę 29 czerwca 1410 roku.

Czytaj więcej...

Inteligentne wioski – to działa!

 Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze i Starostwo Powiatowe w Płońsku zapraszają przedstawicieli instytucji i organizacji świadczących usługi na obszarach wiejskich do udziału  w Seminarium pt. Inteligentne wioski – nowe standardy w kulturze współpracy na wsi na rzecz zaspakajania lokalnych potrzeb i wyzwań.

 

Chcielibyśmy zaprezentować różnorodne innowacje społeczne i cyfrowe, które pojawiają się w całej Europie, aby ożywić usługi na obszarach wiejskich i promować wymianę doświadczeń między nimi.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania za rok 2018 z działalności LGD i wybrało Radę Stowarzyszenia na nową kadencję

 

We wtorek, 18 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2018. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2018.

Czytaj więcej...

Wizyta partnerów międzynarodowego projektu współpracy

 

W dniu 12 czerwca br. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze gościła przedstawicieli z Niemiec, którzy są partnerami ponadnarodowego projektu współpracy „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” (o akronimie WIEŚ) oraz Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - LGD,  które jest liderem projektu. Wśród zaproszonych gości z Niemiec byli Mathias Willenbockel i Jurgen Bodgahn (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Rolnictwa i Energii Saksonii – Anhalt), Sabina Wieter (pracownik Natur Park Dromling) i Bogumiła Jacksch (Burmistrz Oebisfelde).

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie pomocy ocenione pozytywnie

 

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020,

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze na Mazowieckich Dniach Rolnictwa

 pp

Już po raz XX Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w dniach 15-16 czerwca był organizatorem Mazowieckich Dni Rolnictwa. To największe targi rolnicze w regionie.

Czytaj więcej...

Ocena zgodności wniosków z LSR zakończona

 Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę zgodności z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie od 06.05. – 20.05.2019 roku, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020 w zakresie:

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

Certyfikaty Przyjazne Mazowsze

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność