Slajd1

Najnowsze

Wyróżnione

Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń

Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze realizuje projekt pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Celem operacji jest rozwój współpracy podmiotów w ramach klastra Bezpieczna Żywność, opartej na zidentyfikowanych potrzebach członków klastra prowadzącej do zwiększenia ich konkurencyjności, poprzez dostarczenie wiedzy i stworzenie możliwości poszukiwania wspólnych rozwiązań, podejmowanie wspólnych projektów i przedsięwzięć biznesowych jak również budowanie wspólnej marki.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 27 sierpnia 2018 r. – wyniki oceny wniosków

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze – 27 sierpnia 2018 r. – wyniki oceny wniosków

W dniu 27 sierpnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie Firma z pomysłem oraz Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza. Nabory wniosków odbyły się w dniach 23.07. – 06.08.2018 r.

Czytaj więcej...

Festyn Rodzinny w Krysku

W dniu 18 sierpnia 2018 roku Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze na zaproszenie Gminy Naruszewo uczestniczyła  po raz kolejny w Festynie Rodzinnym w Krysku.

Czytaj więcej...

Bezpłatne wizyty studyjne dla osób prowadzących działalność w zakresie turystki kulinarnej

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza osoby z terenu całej Polski: producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, przedstawicieli lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych, przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury, gospodarstw agroturystycznych, przedstawicieli szkół rolniczych/zawodowych branżowych, organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD, przedstawicieli ODR oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów lokalnych i tradycyjnych do udziału w wizytach studyjnych po woj. podkarpackim oraz kujawsko – pomorskim w ramach operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków zakończony

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje, że zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, zakresie:

Czytaj więcej...

Goście z Katalonii

W dniach 16 – 17 lipca 2018 roku LGD-Przyjazne Mazowsze gościła przedstawicieli  lokalnych grup działania z Katalonii. Pierwszego dnia, podczas spotkania w biurze, grupy zaprezentowały swoje obszary działania, główne cele i przedsięwzięcia oraz możliwy zakres współpracy.

Czytaj więcej...

Mini poradnik dla beneficjentówskładających wnioski o przyznanie pomocy

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie
Firma z pomysłem

Czytaj więcej...

Nabory wniosków o przyznanie pomocy

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy

Data publikacji:  05.07.2018 r.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze informuje o możliwości składania wnioskówo przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 1. Rozwój przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem – wnioski można składać od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00
 2. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza– wnioski można składać od dnia 23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00

Czytaj więcej...

Komunikat

 

Nabory wniosków dla przedsiębiorców już w lipcu

 

Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy od  23 lipca 2018 r. do dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie:

 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłem

Do naboru będą mogły przystąpić podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców tj.

 • osoby fizyczne mające miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do CEIDG na obszarze LSR, a w przypadku braku takiego wpisu, miejsce zamieszkania na obszarze LSR;

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których siedziba lub oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

  Czytaj więcej...

LGD-Przyjazne Mazowsze na Targach Rolniczych w Poświętnem

 

Już po raz kolejny Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w XIX Mazowieckich Dniach Rolnictwa, które odbyły się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku w dniach 16-17 czerwca 2018 r. Jest to największa wystawa na Mazowszu, która corocznie skupia kilkaset wystawców działających w różnych branżach, m.in. maszyny rolnicze, rośliny uprawne, środki ochrony roślin, zwierzęta hodowlane. W tym roku można było obejrzeć występy zespołów artystycznych,

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017 r

 

W środę, 13 czerwca br. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR O/Poświętne odbyło się Walne Zebranie Członków LGD-Przyjazne Mazowsze. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań: merytorycznego, finansowego i Komisji Rewizyjnej z działalności stowarzyszenia za rok 2017. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte uchwałami przez Członków LGD. Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze uzyskał absolutorium za rok 2017.

 

Czytaj więcej...

Projekty grantowe i operacja własna ocenione pozytywnie

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich   na lata 2014 – 2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

 1. 1. Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

 2. 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego

 3. 3. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

  Czytaj więcej...

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków 2018

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z działalności LGD.

Czytaj więcej...

Jubileusz Klubu Seniora w Koziebrodach

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze uczestniczyła w obchodach Jubileuszu 10-lecia istnienia Klubu Seniora „Bandoska” z Koziebród. Uroczystość odbyła się w sobotę 26 maja 2018 roku w OSP w Koziebrodach.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu.

 

Chętnych zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze oraz Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, która odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2018 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019. Wizyta studyjna kierowana jest do rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli jst, stowarzyszeń z powiatu płońskiego oraz województwa mazowieckiego, partnerów projektu oraz przedstawicieli LGD z Mazowsza, w tym min. 10 osób do 35 r.ż.

Czytaj więcej...

Kolorowe warsztaty „Kwiatki na Dzień Matki”

 

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Matki w sobotę 19 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sochocinie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zorganizowała bezpłatne warsztaty pn. „Kwiatki na Dzień Matki”.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność