Uwaga 19.10.2o ost

Najnowsze

Wyróżnione

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”

 

Rusza druga edycja organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”. Konkurs skierowany jest do wszystkich samorządów, które mogą pochwalić się innowacyjnymi rozwiązaniami wdrożonymi w swoich jednostkach.

Czytaj więcej...

Mazowiecki e-bazarek

Zachęcamy do korzystania z oferty mazowieckiego e-bazarku, który umożliwia sprzedaż wysokiej jakości produktów oraz usług bez udziału pośrednika, w dowolnym czasie i miejscu. Oferta adresowana jest jest do rolników, producentów rolnych, przetwórców lokalnej, tradycyjnej i ekologicznej żywności,

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

 

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Czytaj więcej...

Weź udział w II Konkursie „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT”

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. „Moja SMART wieś. IDEA i FAKT", w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący planowanego naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Komunikat  dotyczący planowanego naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z licznymi prośbami ze strony osób zainteresowanych o przesunięcie terminu naboru, ze względu na pandemię i problemy z pozyskaniem niezbędnych dokumentów i pozwoleń, informujemy, że prowadzimy w tym celu uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Prośby te adresowane są zarówno do biura LGD jak również do władz samorządowych gmin. 

Czytaj więcej...

Nabór projektów w trzecim europejskim konkursie na projekty z PROW 2014-2020 w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA)

Rozpoczął się nabór projektów w ramach trzeciej edycji Rural Inspiration Awards (RIA). Tegoroczny temat – „Nasza wiejska przyszłość” – nawiązuje do prac Komisji Europejskiej nad długoterminową wizją dla obszarów wiejskich. 

Czytaj więcej...

Zdobądź wiedzę z zakresu serowarstwa i weź udział w szkoleniu !!!

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Serowarów Rzemieślniczych, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz SEROWAR s.c. Edyta Kardaszewicz, Jakub Krężel  zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Kierunek na rozwój - szkolenia i wyjazdy studyjne dla branży serowarskiej” 

Czytaj więcej...

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej realizowanego przez LGD-Przyjazne Mazowsze

 

Koncepcja Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) nawiązuje do idei uniwersytetów ludowych. Zrodziła się podczas spotkań konsultacyjnych z realizatorami inicjatyw społecznych i mieszkańcami wsi. Uczestnicy wskazywali na dużą potrzebę zaangażowania ludzi w praktyczne działania, podejmowane przez mieszkańców i lokalne organizacje. Dyskutowano na temat konieczności poszerzania poziomu wiedzy i umiejętności  społeczności lokalnej z zakresu środowiska lokalnego, rozwiązywania lokalnych problemów, kształtowania postaw społecznych i obywatelskich. 

Czytaj więcej...

Przyznano Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze - II edycja

 

W dniu 08.10.2020 r.  w pięcioosobowym składzie zebrała się Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze: Przewodnicząca Kapituły Pani Danuta Bronowska - Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Wiceprzewodnicząca Pani Katarzyna Ornarowicz - Starostwo Powiatowe w Płońsku, Sekretarz Pani Monika Łabęcka - LGD-PM oraz członkowie Kapituły: Pani Zenona Szostek - Specjalista w zakresie produktu lokalnego, Pani Dominika Zacieska - LGD-PM. 

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami Gmin

23 września 2020 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Naruszewie odbyło się spotkanie konsultacyjne z Gospodarzami Gmin, członkami stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze, dotyczące omówienia koncepcji wykorzystania dodatkowych środków na projekt współpracy, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Wstępną propozycję wykorzystania funduszy, które mamy do dyspozycji (ok. 500 tys. zł) przedstawiliśmy podczas Walnego Zebrania Członków

Czytaj więcej...

Zaproszenie na webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”.

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza wszystkich chętnych na organizowane webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Webinarium odbędzie się zdalnie, przez internet. 

Termin realizacji: 23 września 2020 r., godz. 10:00.

Czytaj więcej...

KORZYSTNE ZMIANY DLA BENEFICJENTÓW PROW

 

W dniu 2 września br. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Natomiast w dniu 9 września br. w/w rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1555 (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555).

Czytaj więcej...

Nabór wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w listopadzie br.

 

Komunikat                    

dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 
Lokalna Grupa Działania–Przyjazne Mazowsze informuje, iż planuje uruchomić nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwój przedsiębiorczości - podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z pomysłemw listopadzie br.

Czytaj więcej...

Pomysł na projekt współpracy – spotkanie konsultacyjne

 

LGD- Przyjazne Mazowsze zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące pomysłu na wykorzystanie dodatkowych środków na projekt współpracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.)

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

IKONKAAA

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

ikonka aktualna

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność